European ODR platform

Med klagomål som inte kan lösas i gemensamt samråd har konsumenten möjlighet att 5.kontakta Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Stichting WebwinkelKeur förmedlar gratis. Om det inte finns någon lösning efter medlingen har konsumenten möjlighet att lämna in klagomålet till Stichting GeschilOnline, beslutet från Stichting GeschilOnline är bindande. Konsumenten och entreprenören håller med om detta bindande beslut. Inlämnandet av en tvist till skiljeförfarandet är inte gratis. Konsumenten måste betala kostnaderna för skiljeförfarandet. Dessutom kan invånare som bor i EU använda den europeiska tvistlösningsplattformen för att lämna in ett klagomål för att nå en förlikning utanför domstol. Denna plattform finns på http://ec.europa.eu/odr, men vi rekommenderar att du först kontaktar Stichting WebwinkelKeur.