Privacy Policy

Sekretesspolicy VEBOS BV


Om vår integritetspolicy

VEBOS BV bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och hantera den information vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av VEBOS BV. Giltighetsdatumet för dessa villkor är 05/05/2021, med publiceringen av en ny version giltigheten av alla tidigare versioner löper ut. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vilka dessa uppgifter används för och med vem och på vilka villkor dessa uppgifter kan delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har när det gäller de personuppgifter du tillhandahåller oss.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritet, du hittar kontaktuppgifterna i slutet av vår integritetspolicy.


Om databehandling

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem eller lagrar dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är transparenta.

 

Programvara för webbshop

Magento (magento)

 

Vår webbshop är utvecklad med mjukvara från Magento. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för våra tjänster kommer att delas med denna part. Magento har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. Magento är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder på grundval av det avtal som vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpning av SSL-kryptering, en stark lösenordsprincip och säker datalagring. Magento förbehåller sig rätten att dela insamlade data inom sin egen grupp och anslutna partners för att ytterligare förbättra tjänsten. Magento tar hänsyn till tillämpliga lagliga lagringsperioder för (personuppgifter).

Vår webbshop är utvecklad med programvara från Magento, vi har valt PCExtreme för vår webbhotell. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för våra tjänster kommer att delas med denna part. PCExtreme har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. PCExtreme är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder på grundval av det avtal som vi har ingått med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpning av SSL-kryptering och en stark lösenordsprincip. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra dataförlust.

 

Webbhotell

PCExtreme (dator)

Vi tar webbhotell och e-posttjänster från PCExtreme. PCExtreme behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna ändamål. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter. PCExtreme har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. PCExtreme är skyldigt att upprätthålla konfidentialitet enligt avtalet.

Vi använder PCExtremes tjänster för vår vanliga e-posttrafik. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra uppgifter så mycket som möjligt. PCExtreme har inte tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

 

Betalningsprocessorer

Sisow (olika)

Vi använder Sisows plattform för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. Sisow behandlar ditt namn, adress och uppehållsuppgifter och dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Sisow har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Sisow förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och dela (anonymiserade) uppgifter med tredje part i samband med dessa. Vid en ansökan om uppskjuten betalning (kreditfacilitet) delar Sisow personuppgifter och information om din finansiella ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovannämnda skyddsåtgärder när det gäller skyddet av dina personuppgifter gäller även de delar av Sisows tjänster som de anlitar tredje part för. Sisow lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt de lagliga tidsfristerna.

 

Recensioner

WebbshopKeur

Vi samlar recensioner via WebwinkelKeur-plattformen. Om du lämnar en recension via WebwinkelKeur är du skyldig att ange namn och e-postadress. WebwinkelKeur delar dessa data med oss, så att vi kan länka recensionen till din beställning. WebwinkelKeur publicerar också ditt namn på sin egen webbplats. I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig för att ge en förklaring av din recension. Om vi bjuder in dig att lämna en recension kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med WebwinkelKeur. De använder bara dessa data i syfte att bjuda in dig att lämna en recension. WebwinkelKeur har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. WebwinkelKeur förbehåller sig rätten att anlita tredje part i syfte att tillhandahålla tjänsterna, för vilka vi har gett WebwinkelKeur tillstånd. Alla ovannämnda skyddsåtgärder när det gäller skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsten för vilka WebwinkelKeur anlitar tredje part.

 

Frakt och logistik

DPD (på DPD)

Om du gör en beställning hos oss är det vårt jobb att få ditt paket levererat till dig. Vi gör

användning av DPD:s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsuppgifter med DPD. DPD använder endast dessa uppgifter för att genomföra avtalet. I händelse av att DPD anlitar underleverantörer kommer DPD också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

 

Fakturering och redovisning

Snabbstart

Vi använder Snelstarts tjänster för att hålla reda på vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress och bostadsuppgifter och uppgifter om din beställning. Dessa data används för att administrera försäljningsfakturor. Dina personuppgifter kommer att skickas och lagras på ett skyddat sätt. Snelstart är skyldigt att upprätthålla konfidentialitet och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Snelstart använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

 

Externa försäljningskanaler

Bol.com

Vi säljer (en del av) våra artiklar via plattformen för Bol.com. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Bol.com att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi hanterar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

amason

Vi säljer (en del av) våra artiklar via Amazons plattform. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Amazon att dela din beställning och personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi hanterar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

 

Syftet med databehandlingen

Allmänt ändamål med behandlingen

Vi använder endast dina uppgifter för våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du tillhandahåller. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar uppgifter med oss och vi använder dessa uppgifter för att kontakta dig vid ett senare tillfälle - annat än på din begäran - kommer vi uttryckligen att be dig om tillstånd att göra det. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att uppfylla redovisning och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla skyldiga att upprätthålla konfidentialitet på grundval av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller rättslig skyldighet.

 

Automatiskt insamlade data

 

Data som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (t.ex. din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

 

Samarbete i skatte- och brottsutredningar

I tillämpliga fall kan VEBOS BV enligt lag vara skyldigt att dela dina uppgifter i samband med statliga skatter eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som erbjuds av lagen.

 

Kvarhållningsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om ni anger detta för oss kommer vi också att ta detta som en glömsk begäran. På grund av tillämpliga administrativa skyldigheter måste vi behålla fakturor med dina (personliga) uppgifter, så att vi behåller dessa uppgifter så länge den tillämpliga perioden löper. Anställda har dock inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi har tagit fram som ett resultat av ditt uppdrag.

 

Dina rättigheter

Enligt tillämplig nederländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter när det gäller de personuppgifter som behandlas av eller för vår räkning. Nedan förklarar vi vilka rättigheter dessa är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. För att förhindra missbruk skickar vi i princip bara kopior och kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. Om du vill få uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig att identifiera dig. Vi för register över slutförda förfrågningar, i händelse av en glömsk begäran administrerar vi anonymiserade uppgifter. Du kommer att få alla kopior och kopior av data i det maskinläsbara dataformat som vi använder i våra system. Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

 

Rätt till tillgång

Du har alltid rätt att se de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter med en översikt över de personuppgiftsbiträden som har dessa uppgifter, med angivande av den kategori under vilken vi har lagrat dessa uppgifter, på den e-postadress som vi känner till.

 

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig justerad. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en bekräftelse på att uppgifterna har justerats på den e-postadress som vi känner till.

 

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en bekräftelse på den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du har tagit bort begränsningen.

 

Rätt till bärbarhet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig som utförs av en annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller har behandlats av andra personuppgiftsbiträden eller tredje part för vår räkning på den e-postadress som vi känner till. Med all sannolikhet kommer vi i ett sådant fall inte längre att kunna fortsätta tjänsten, eftersom säker länkning av datafiler inte längre kan garanteras.

 

Rätt att invända och andra rättigheter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av VEBOS BV. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på behandlingen av din invändning. Om din invändning är välgrundad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) tillgängliga för dig och sedan permanent stoppa behandlingen. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rätt gäller. Om du tror att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

 

Cookies

Google Analytics

Via vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google, som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Denna personuppgiftsbiträde kan vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter på grundval av tillämpliga lagar och förordningar. Vi samlar in information om ditt surfbeteende och delar dessa data med Google. Google kan tolka denna information tillsammans med andra datamängder och därmed spåra dina rörelser på Internet. Google använder denna information för att erbjuda riktade annonser (Adwords) och andra Google-tjänster och produkter, bland annat.

Cookies från tredje part

Om programvarulösningar från tredje part använder cookies anges detta i denna sekretesspolicy.

 

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Men på den här sidan hittar du alltid den senaste versionen. Om den nya integritetspolicyn påverkar hur vi behandlar redan insamlade uppgifter som rör dig kommer vi att informera dig via e-post.

 

Kontaktuppgifter

VEBOS B.V.

Hoofdstraat 61 7921AC Zuidwolde Nederland T (064) 125-4132 E info@vebos.nl